SAPIE

Sapie

Sapie

Sapie

Sapie

Sapie

Pre spoločnosť Sapie som realizoval zalomenie výročnej správy za rok 2017. Vizuálna stránka je poňatá minimalisticky s odkazom na online médiá. 

Pre spoločnosť Sapie som realizoval zalomenie výročnej správy za rok 2017. Vizuálna stránka je poňatá minimalisticky s odkazom na online médiá. 

Pre spoločnosť Sapie som realizoval zalomenie výročnej správy za rok 2017. Vizuálna stránka je poňatá minimalisticky s odkazom na online médiá. 

 

Pre spoločnosť Sapie som realizoval zalomenie výročnej správy za rok 2017. Vizuálna stránka je poňatá minimalisticky s odkazom na online médiá. 


Pre spoločnosť Sapie som realizoval zalomenie výročnej správy za rok 2017. Vizuálna stránka je poňatá minimalisticky s odkazom na online médiá. 

editorial dizajn

editorial dizajn

editorial dizajn

Sapie Obsah
SAPIE_4
SAPIE_5
SAPIE_6
SAPIE_7
SAPIE_8
Sapie anual report
SAPIE_10
SAPIE_11
SAPIE_12
SAPIE_13
SAPIE_14
SAPIE_17
SAPIE_PAGES

Dizajn je o komunikácii
info@slaavo.sk

 

© slaavo 2023

Dizajn je o komunikácii
info@slaavo.sk

 

© slaavo 2019

Dizajn je o komunikácii
info@slaavo.sk

 

© slaavo 2019

Dizajn je o komunikácii
info@slaavo.sk

 

© slaavo 2019

Dizajn je o komunikácii
info@slaavo.sk


© slaavo 2019